De werkzaamheden die wij verrichten op het gebied van geothermie zijn over het algemeen ondiepe systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van hoge grondwatertemperaturen. In Nederland is  het niet mogelijk deze temperaturen vanuit ondiepe lagen te onttrekken, maar in het buitenland kan de aardwarmte in sommige gevallen al vrij ondiep worden bereikt. Het onttrekken van grondwater met zulke hoge temperaturen is echter geen gemakkelijke opgave en er zitten veel risico’s aan vast. Deze risico’s dienen per locatie goed onderzocht te worden voordat een goed ontwerp kan worden opgesteld. Dit geldt voor zowel onttrekkings- als infiltratiebronnen. Indien u een vraag heeft over de mogelijkheden voor ondiepe geothermie op uw locatie dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Voor ondiepe geothermie projecten kunnen wij onder andere de volgende taken voor u uitvoeren:
• Geohydrologisch bodemonderzoek
• Haalbaarheidsstudies
• Bronontwerp
• Effectenstudies
• Boorbegeleiding